อุทัยธานี รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายใต้กิจกรรม “โควิดจะหยุดได้ ถ้าชาวอุทัยพร้อมใจฉีดวัคซีน 100%” พร้อมเน้น หากฉีดวัคซีนแล้วแพ้จนเสียชีวิต ยินดีมอบเงินช่วยเหลือ 1 ล้านบาท


วันนี้ (24 พ.ค.64) ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส.ส.อุทัยธานีเขต 2 อุทัยธานี นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี และนายปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายใต้กิจกรรม “โควิดจะหยุดได้ ถ้าชาวอุทัยพร้อมใจฉีดวัคซีน 100%”

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส.ส.อุทัยธานีเขต 2 อุทัยธานี กล่าวว่า มูลนิธิไทยเศรษฐ์ ได้จัดทำประกันภัยให้ผู้ปฏิบัติงาน คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยแพทย์ประจำตำบล รวมทั้ง อสม.ทุกคนที่รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว หากพบว่า ใครติดเชื้อโควิด-19 จะมอบเงินช่วยเหลือคนละ 20,000 บาท ถ้าติดเชื้อถึงขั้นโคม่า จะมอบเงินช่วยเหลือ 500,000 บาท เสียชีวิต มอบเงินช่วยเหลือ 1 ล้านบาท และหากต้องนอนโรงพยาบาล ก็จะมอบเงินช่วยเหลือวันละ 500 บาท นาน 15 วัน  หรือถ้าฉีดวัคซีนแล้วเกิดการแพ้ ต้องนอนโรงพยาบาล ก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง ในวงเงิน 50,000 บาท และหากชาวอุทัยธานีที่ฉีดวัคซีนแล้ว เกิดผลข้างเคียง แพ้วัคซีนจนเสียชีวิต !! ยินดีมอบเงินช่วยเหลือ 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนจะแบ่งเป็น กลุ่มผู้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” , กลุ่มที่ลงทะเบียนกับ อสม.กับโรงพยาบาล และกลุ่มผู้ที่เดินทางมาลงทะเบียน ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน โดยจะนัดหมายฉีดวัคซีนตาม วัน เวลา และสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป


ข่าว/ภาพ : ส.ปชส.อุทัยธานี สำเนา ทองศรีขับเคลื่อนโดย Blogger.