ราชบุรี - ยังหนักติดโควิดเพิ่ม 16 ป่วยรวม 429 จ่อเตรียมพร้อมฉีดวัคซีน 7 มิ.ย.นี้จ.ราชบุรี พบยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 16 ราย ยอดรวมติดเชื้อสะสมรวม 429 ราย เข้ารับการรักษาอยู่ในรพ. 172 ราย รักษาหาย 256 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยทางจ.ราชบุรี เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวราชบุรี วันใน 7 มิ.ย.นี้ ขณะที่รพ.สนาม ของจังหวัดได้เปิดให้บริการ โดยสามารถรองรับผู้ป่วย 89 เตียง หากเต็มจะใช้รพ.สนามแห่งที่ 2 ที่สามารถรองรับผู้ได้ 80 เตียงต่อไป

วันที่ 8 พ.ค.64 เวลา 20.00 น.ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19 )จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จ.ราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 16 ราย (รายที่ 414-429 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย, อยู่ในจังหวัด 1 ราย, อยู่ต่างจังหวัด 1 ราย เดินทางไปต่างจังหวัด 1 ราย โดยรายที่ 414 เพศชาย อายุ 7 ปี อยู่ต่างจังหวัด รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 415 เพศหญิง อายุ 6 ปี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 242) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 416 เพศชาย อายุ 45 ปี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง อาชีพรับจ้าง(ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 242) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 417 เพศหญิง อายุ 21 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 382) รักษาที่ รพ.ราชบุรี

รายที่ 418 เพศหญิง อายุ 45 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 382) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 419 เพศหญิง อายุ 35 ปี ต.ดอนตะโก อ.เมือง อาชีพพนักงานห้างสรรพสินค้า (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 420 เพศหญิง อายุ 60 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพธุรกิจส่วนตัว (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 336) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 421 เพศหญิง อายุ 49 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 376) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 422 เพศชาย อายุ 39 ปี ต.พิกุลทอง อ.เมือง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 318) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 423 เพศหญิง อายุ 60 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 376) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 424 เพศหญิง (ต่างชาติ) อายุ 41 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (ไปต่างจังหวัด) รักษาที่ รพ.ราชบุรี

รายที่ 425 เพศหญิง อายุ 43 ปี ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ อาชีพพนักงานโรงงาน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 266) รักษาที่ รพ.บางแพ, รายที่ 426 เพศหญิง อายุ 37 ปี ต.ท่านัด อ.ดำเนินฯ อาชีพพนักงานร้านอาหาร (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 322) รักษาที่ รพ.ดำเนินสะดวก, รายที่ 427 เพศชาย อายุ 34 ปี ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 388) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 428 เพศชาย อายุ 21 ปี ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 388) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 429 เพศชาย อายุ 32 ปี ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง อาชีพนักงานบริษัท

สำหรับการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวราชบุรี โดยการเตรียมและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน การเตรียมทีมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการฉีดวัคซีน ให้มีความพร้อมสามารถเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 โดยให้อำเภอแต่ละแห่งไปสำรวจสถานที่ เพื่อเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด โดยทาง อ.เมืองราชบุรี ได้กำหนดไว้ที่โรงยิมเนเซี่ยมจ.ราชบุรี ตลาดเมืองทอง และโรงเจประปา

ขณะเดียวกัน รพ.สนามของ จ.ราชบุรี แห่งแรกคือที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้เปิดให้บริการ โดยสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้รวมทั้งสิ้น 89 เตียง ทั้งนี้หากรพ.สนามแห่งแรกเต็ม จะใช้ รพ.สนาม ภายในโรงพลศึกษา ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ที่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 80 เตียงต่อไป โดยศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก (กรมการทหารช่าง) ได้เปิดบริการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือในการขนย้ายประชาชน เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดราชบุรี และขนย้ายประชาชน กลุ่มเสี่ยง เข้าสถานที่กักตัว ในสถานที่ที่หน่วยงานนั้นๆกำหนด โดยเปิดบริการประชาชนในเวลา 9.00 -16.00 น. โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 061-592-0622 และศูนย์ประสานงานฯ กองทัพบก โทร. 02-270-5685-9

ส่วนสถานการณ์ จ.ราชบุรี ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 429 ราย (ระลอกเมษายน จำนวน 378 ราย) เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 172 ราย รักษาหาย 256 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยในช่วงนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและจ.ราชบุรี จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยในจ.ราชบุรีส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยพบระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว ในที่ทำงาน ขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ควรแยกกันรับประทานอาหาร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในบ้าน ในที่ทำงาน นอกจากนี้พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในผู้ที่ไปงานบวช งานทำบุญบ้าน และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายในจังหวัดไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการติดเชื้อ

ทั้งนี้ จ.ราชบุรี ขอให้ประชาชนชาวจ.ราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด งานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญประเพณี ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จ.ราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน ด้วยการแสกนQR code ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจ ของจ.ราชบุรี

///////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.