ราชบุรี - เสียชีวิตอีก 1 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย ป่วยสะสม 771 ราย จ.ราชบุรี พบยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6 ราย ยอดรวมติดเชื้อสะสมรวม 771 ราย เข้ารับการรักษาอยู่ในรพ. 310 ราย รักษาหาย 447 ราย เสียชีวิตเพิ่มใหม่ 1 ราย เสียชีวิตสะสม 15 ราย โดยทางจ.ราชบุรี ขอเชิญชวนราชบุรี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโรค โดยเตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวราชบุรี วันใน 7 มิ.ย.นี้ ขณะที่รพ.สนาม ของจังหวัดได้เปิดให้บริการ 2 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 169 เตียง 


 วันที่ 26 พ.ค.64 ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จ.ราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 8 ราย (รายที่ 764-771 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วย รง.ที่เพชรบุรี 1), ทำงาน รง.ที่เพชรบุรี 2 ราย, อยู่ในจังหวัด 1 ราย, มาจากต่างจังหวัด 1 ราย และไป กทม. 1 ราย โดยรายที่ 764 เพศชาย อายุ 45 ปี ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ อาชีพพนักงานโรงงาน (โรงงานที่เพชรบุรี) รักษาที่ รพ.ปากท่อ, รายที่ 765 เพศชาย อายุ 39 ปี ต.วันดาว อ.ปากท่อ อาชีพเกษตรกร (ผู้สัมผัสเสี่ยงรายที่ 718) รักษาที่ รพ.ปากท่อ, รายที่ 766 เพศชาย อายุ 12 ปี ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 747) รักษาที่ รพ.ปากท่อ


 รายที่ 767 เพศหญิง อายุ 57 ปี ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ อาชีพเจ้าของร้านขายยา (ผู้สัมผัสเสี่ยง) รักษาที่ รพ.ปากท่อ, รายที่ 768 เพศหญิง อายุ 50 ปี ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ อาชีพรับจ้าง (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.ปากท่อ, รายที่ 769 เพศหญิง ต่างชาติ อายุ 30 ปี ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม อาชีพรับจ้าง (ติดเชื้อจากฉะเชิงเทรา) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 770 เพศชาย อายุ 29 ปี ต.คูบัว อ.เมือง อาชีพพนักงานโรงงาน (โรงงานที่เพชรบุรี) รักษาที่ รพ.ราชบุรี และรายที่ 771 เพศหญิง อายุ 67 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพค้าขาย (ไปตลาดปากคลองตลาด) รักษาที่ รพ.ราชบุรี


 สำหรับ รพ.สนามของ จ.ราชบุรี แห่งแรกคือที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้เปิดให้บริการและมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้รวมทั้งสิ้น 89 เตียง ทั้งนี้หากรพ.สนามแห่งแรกเต็ม จะใช้ รพ.สนาม ภายในโรงพลศึกษา ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ที่มีความพร้อมสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 80 เตียงต่อไป ซึ่งศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก (กรมการทหารช่าง) ได้เปิดบริการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือในการขนย้ายประชาชน เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในจ.ราชบุรี และขนย้ายประชาชน กลุ่มเสี่ยง เข้าสถานที่กักตัว ในสถานที่ที่หน่วยงานนั้นๆกำหนด โดยเปิดบริการประชาชนในเวลา 09.00 -16.00 น. โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 061-592-0622 และศูนย์ประสานงานฯ กองทัพบก โทร. 02-270-5685-9


 ขณะเดียวกันทางจ.ราชบุรี ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโรค โดยประชาชนชาวจ.ราชบุรี สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขอให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน ลงทะเบียน ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” หรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 30 ก.ค.64 ส่วนประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี เริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป


 ส่วนสถานการณ์ จ.ราชบุรี ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 771 ราย (ระลอกเมษายน จำนวน 720 ราย) เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 310 ราย รักษาหาย 447 ราย เสียชีวิตใหม่ 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 15 ราย โดยจ.ราชบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 ต่อเนื่องทุกวัน จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยติดกันในครอบครัว ในที่ทำงาน ทำให้พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหลายเหตุการณ์ ขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเองและคนในครอบครัว ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด  ควรแยกกันรับประทานอาหาร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในบ้าน/ในที่ทำงาน และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายในจังหวัดไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการติดเชื้อ


 ขอให้ประชาชนชาวจ.ราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด งานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญประเพณี ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จ.ราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน ด้วยการแสกน QR code ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจ ของจ.ราชบุรี


////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.