ราชบุรี - เสียชีวิตอีก 1 ติดเพิ่มอีก 24 ยอดรวมสะสม 562 ราย


จ.ราชบุรี พบยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 18 ราย ยอดรวมติดเชื้อสะสมรวม 562 ราย เข้ารับการรักษาอยู่ในรพ. 227 ราย รักษาหาย 328 ราย เสียชีวิตใหม่ 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 7 ราย โดยทางจ.ราชบุรี ขอเชิญชวนราชบุรี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโรค โดยเตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวราชบุรี วันใน 7 มิ.ย.นี้ ขณะที่รพ.สนาม ของจังหวัดได้เปิดให้บริการ 2 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 169 เตียง

วันที่ 16 พ.ค.64 เวลา 19.00 น.ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จ.ราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 24 ราย (รายที่ 539-562 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 20 ราย, อยู่ในจังหวัด 1 ราย, ไปต่างจังหวัด 21 ราย สัมผัสผู้ป่วยนครปฐม 1 ราย โดยรายที่ 539 เพศชาย อายุ 37 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 540 เพศชาย อายุ 23 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 541 เพศหญิง อายุ 21 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 542 เพศหญิง อายุ 19 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 543 เพศชาย อายุ 19 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง

รายที่ 544 เพศชาย อายุ 17 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 545 เพศชาย อายุ 11 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 546 เพศหญิง อายุ 24 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 547 เพศหญิง อายุ 22 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 548 เพศชาย อายุ 14 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 522) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 549 เพศหญิง อายุ 95 ปี ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง อาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 304,387) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง,

รายที่ 550 เพศหญิง อายุ 86 ปี ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง อาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 551 เพศหญิง อายุ 67 ปี ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง อาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 387) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 552 เพศหญิง อายุ 67 ปี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง อาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 387) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 553 เพศหญิง อายุ 49 ปี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง อาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 554 เพศหญิง อายุ 49 ปี ต.ดอนทราย อ.โพธาราม อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 366) รักษาที่ รพร.จอมบึง, รายที่ 555 เพศหญิง อายุ 31 ปี ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา อาชีพช่างเสริมสวย (ไปต่างจังหวัด) รักษาที่ รพ.สวนผึ้ง,

รายที่ 556 เพศหญิง อายุ 14 ปี ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก อาชีพนักเรียน (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.ดำเนินฯ, รายที่ 557 เพศหญิง อายุ 26 ปี ต.วัดแก้ว อ.บางแพ อาชีพรับจ้าง (สัมผัสผู้ป่วย นครปฐม) รักษาที่ รพ.บางแพ, รายที่ 558 เพศชาย อายุ 52 ปี ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม อาชีพค้าขาย (ไปตลาดคลองเตย) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 559 เพศหญิง (พม่า) อายุ 31 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 515) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 560 เพศชาย (พม่า) อายุ 31 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 515) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 561 เพศชาย (พม่า) อายุ 27 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 515) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 562 เพศชาย อายุ 33 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (ไปต่างจังหวัด) รักษาที่ รพ.ราชบุรี

สำหรับ รพ.สนามของ จ.ราชบุรี แห่งแรกคือที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้เปิดให้บริการและมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้รวมทั้งสิ้น 89 เตียง ทั้งนี้หากรพ.สนามแห่งแรกเต็ม จะใช้ รพ.สนาม ภายในโรงพลศึกษา ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ที่มีความพร้อมสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 80 เตียงต่อไป ซึ่งศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก (กรมการทหารช่าง) ได้เปิดบริการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือในการขนย้ายประชาชน เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในจ.ราชบุรี และขนย้ายประชาชน กลุ่มเสี่ยง เข้าสถานที่กักตัว ในสถานที่ที่หน่วยงานนั้นๆกำหนด โดยเปิดบริการประชาชนในเวลา 09.00 -16.00 น. โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 061-592-0622 และศูนย์ประสานงานฯ กองทัพบก โทร. 02-270-5685-9

ขณะเดียวกันทางจ.ราชบุรี ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโรค โดยประชาชนชาวจ.ราชบุรี สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขอให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน ลงทะเบียน ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” หรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 30 ก.ค.64 ส่วนประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี เริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป

ส่วนสถานการณ์ จ.ราชบุรี ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 562 ราย (ระลอกเมษายน จำนวน 511 ราย) ขณะนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 227 ราย รักษาหาย 328 ราย เสียชีวิตใหม่ 1 ราย คือรายที่ 447 โดยพบมีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 7 ราย โดยพบผู้ป่วยโควิด-19 ต่อเนื่องทุกวัน จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยติดกันในครอบครัว ในที่ทำงาน ทำให้พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหลายเหตุการณ์ ขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเองและคนในครอบครัว ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ควรแยกกันรับประทานอาหาร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในบ้าน/ในที่ทำงาน และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายในจังหวัดไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการติดเชื้อ

ขอให้ประชาชนชาวจ.ราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด งานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญประเพณี ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จ.ราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน ด้วยการแสกน QR code ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจ ของจ.ราชบุรี

//////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.