จ.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมเปิดดำเนินการวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

วันนี้ (3พ.ค.64) ที่ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, น.พ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์/กรรมการและเลขานุการฯ พร้อมนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) ด้วย


        การประชุมครั้งนี้ เป็นประชุมในด้านการบริหารจัดการเตรียมแผนรองรับผู้ป่วยที่อาจมีเพิ่มขึ้น โดยให้มีการเตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1 (หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่าพิชัยดาบหัก) สามารถรองรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จำนวน 100 เตียง และสามารถขยายได้ถึง 200 เตียง และโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่อาคารบริหารจัดการพื้นที่ทุ่งกะโล่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่สามารถจะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้ถึง 100 เตียง และเป็นสถานที่กักตัว (Local Quarantine) หรือพื้นที่กักกันโรค ระดับจังหวัด เพื่อสังเกตอาการผู้เดินทางจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


        ทั้งนี้ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดอุตรดิตถ์ เงื่อนไขเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1 พร้อมดำเนินการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้มีการจัดระบบการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วย และด้านทรัพยากร รวมถึงการจัดหาหรือขอรับการสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา การจัดทีมเฝ้าระวัง/ควบคุมโรค ประเมิน Flow การรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุตรดิตถ์ในผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่มีอาการของโรงพยาบาลชุมชน รวมถึงผู้ป่วยในที่ไม่มีอาการมากว่า 48 ชั่วโมง (รพ.อต.) ช่วงเวลาการรับแต่ละวันกำหนดเป็นในช่วงบ่าย อีกทั้งต้องมีการประเมินสุขภาพจิตคนไข้มากกว่า 1 ครั้ง และเมื่อครบ 14 วันต้องไม่มีอาการและตรวจไม่พบเชื้อ รวมถึงระบบเวชระเบียนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ Refer จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แบบย้าย Ward ใช้เวชระเบียนเดิม AN เดิม การเตรียมทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ได้แก่ แพทย์จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แพทย์โรงพยาบาลชุมชน 1 คน/เวร พยาบาลโรงพยาบาลชุมชน 2 คน/เวร Outsource 1 คน/เวร ในการดูแลรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยให้เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 นอกจากนี้ยังจัดระบบการสื่อสารให้แก่ผู้ป่วยและญาติก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามและหลังการจำหน่ายผู้ป่วย ซึ่งต้องดำเนินการระบบการป้องกันควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อภายในโรงพยาบาลสนามและศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุตรดิตถ์


        สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย กำหนดเส้นทางเข้า-ออกที่ไม่มีผลกระทบกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยต้องมีการปรับเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างอาคาร กำหนดดูพื้นที่ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นี้ ซึ่งมีคณะกรรมการอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ขอรับงบประมาณสนับสนุน ประมาณ 2,968,412 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ในการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมในการสนับสนุนกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ ยานพาหนะส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับภูมิลำเนาเพื่อกักตัวที่บ้านต่อ(กรณีที่ได้รับการร้องขอ) เป็นต้น


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.