ประเพณีพื้นบ้าน ก่อพระทรายหน้าโบสถ์อายุกว่า200ปีของชาวหนองบัว


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ขึ้น1ค่ำ เดีอน 6 เวลา 17.00 น. ชาวบ้านหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ต่างพร้อมใจกันนำทรายเข้าวัด โดยจะช่วยกันก่อเป็นรูปพระเจดีย์เล็กบ้าง ใหญ่บ้างขึ้นอยู่กับจำนวนทรายที่นำมา แล้วประดับด้วยดอกไม้ ประพรมด้วยน้ำอบน้ำหอม แป้ง ตกแต่งอย่างสวยงาม ในบริเวณรอบๆโบสถ์วัดหนองบัว-หนองกลับ โบสถ์หลังนี้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ.2363 และได้มาบูรณะ ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2474 โดยพระครูนิวาสธรรมขันธ์(หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ)เป็นผู้บูรณะ 

ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่มีที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง โดยคนไทยผูกโยงประเพณีนี้เข้ากับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา มีการก่อพระเจดีย์ทรายถวายวัดเพื่อนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปมาคืนวัดในรูปพระเจดีย์ทราย และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ และนอกจากประเพณีเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้ว ยังเป็นกุศโลบายของคนในอดีตให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดประเพณีรื่นเริงเป็นการสังสรรค์สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย นอกจากเรื่องความเชื่อทางศาสนาแล้ว ยังเป็นกุศลโลบายในการเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคีแก่คนในชุมชน โดยจะมีความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการขนทรายเข้าวัด ในสมัยก่อน ว่าการช่วยกันขนทรายเข้าวัดสำหรับการซ่อมแซม หรือก่อสร้างสิ่งก่อสร้างในวัดนั้นจะได้บุญกุศล ส่วนทรายที่เหลือจากการก่อสร้าง ก็จะนำมาก่อเป็นเจดีย์ทราย เพื่อเพิ่มอานิสงส์ ผลแห่งการทำบุญนั้นเอง

การก่อพระทรายของชาวหนองบัว อาจจะแตกต่างกับที่อื่นไปบ้าง เพราะเป็นประเพณีพื้นบ้านที่สืบทอดต่อๆกันมา ชาวหนองบัวมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษหรือญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว สามารถนำทรายที่ลูกหลานนำมาวัดก่อพระเจดีย์ทรายขึ้นมาเพื่ออุทิศให้นั้น บรรพบุรุษหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว สามารถนำไปสร้างพระหรือสร้างบ้านในอีกภพภูมิหนึ่งได้ ส่วนเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ที่นำขึ้นเสาไม้ไผ่สูงๆนั้นชาวหนองบัวเรียกกันต่อๆกันมาว่า "ตัดธงขึ้นเสา" สิ่งนี้ญาติคนตายจะทำให้เมื่อคนตายเสียชีวิตมากว่า100 วันไปแล้ว เชื่อกันว่าคนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นจะได้นำเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่ญาติอุทิศให้นำไปใช้อีกภพภูมิหนึ่งได้ หลังจากพระภิกษุสงฆ์ได้ประกอบพิธีเสร็จสิ้นลงเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆที่อยู่บนเสาไม้ไผ่นั้นสามารถนำไปให้บุคคลใดก็ได้ถือว่าได้ส่งถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว ในการตัดธงขึ้นเสานั้น จะทำการยกเสาขึ้นในวันรุ่งเช้าของวันถัดจากการก่อพระทราย ประเพณีพื้นบ้านนี้ชาวหนองบัวได้สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.