พะเยา  ชาวบ้านแตกตื่น!หลังแม่ค้าผักติดโควิด 19 รพ.พะเยา จัดทีมแพทย์พยาบาล ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิดให้ชาวบ้านร่วม1,000คน ฟรี วันที่30เมย.64เวลา08.30น. ชาวบ้านในเขตอำเมืองพะเยา จ.พะเยาเป็นจำนวนมากพากันมาทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 หลังจากที่พบว่าได้มีแม่ค้าขายผักในตลาดสด ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ติดเชื้อโควิด19 จนส่งผลกระทบให้ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อผักและสินค้าตลอดจนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดในตัวเมืองพะเยาพากันหวาดผวาต้องพากันไปตรวจหาเชื้อ โรคโควิดเพื่อป้องกันตัวเองและคนในครอบครัว กันอย่างหวาดวิตก หลังจากเกิดเหตุการณ์ โรงพยาบาลพะเยา จัดทีม แพทย์และพยาบาล ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิคเคลื่อนที่ แบบเชิงรุก ที่โรงแรมนอร์ทเทิร์นเลคตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  เป็นการ อำนวยความสะดวกชาวบ้านที่ไม่ต้องเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลพะเยามาตรวจที่นี่ฟรีโดยมีชาวบ้านที่หวั่นเกรงว่าตัวเองอาจจะติดเชื้อและวิตกกังวลพากันมาตรวจกันอย่างคับคั่ง สำหรับการตรวจ เชื้อโควิดในตัวเมืองพะเยาได้ทำการตรวจมา 2 วัน วันที่ 29-30  เมย.64 โดยมี ชาวบ้านมาตรวจ ร่วม 1,000 คนแล้ว จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าที่มาตรวจเพราะว่าได้ไปซื้อผักกับแม่ค้าและเดินทางเข้าไปในบริเวณตลาดสดในตัวเมืองพะเยา เพื่อความสบายใจ แบะวิตกกังวล และความปลอดภัยจึงมาทำการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี  นายแพทย์ ผู้ชำนาญการพิเศษ ( หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ บริการและมาตรฐานโรงพยาบาลพะเยา)กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลพะเยาหน้าจัดทีมแพทย์และพยาบาล มาตั้ง จุดตรวจ คัดกรอง แบบเชิงรุกให้กับชาวบ้าน พื้นที่เมืองพะเยา  โดยที่ผ่านมาได้มีการตรวจพบว่ามีแม่ค้า ในตลาดสดตัวเมืองพะเยา ติดเชื้อโรค โควิด-19 ทำให้ชาวบ้านและผู้คนทั่วไปต่างพากัน วิตกกังวล เกรงว่า ตนเองอาจจะ มีเชื้อโรคโควิด จึงพากัน มาตรวจที่โรงพยาบาลพะเยากันเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลพะเยา จึงจัดทีมแพทย์และพยาบาล มาตั้งจุดคัดกรองภายในบริเวณโรงแรมนอร์ทเทิร์นเล็ค เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน  ไม่ต้องเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลพะเยาด้วย 

สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19  วันที่29 เมย.จำนวน 250รายและวันที่30 เมย.540 ราย  และผลตรวจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงถึงจะทราบผล หากชาวบ้านต้องการจะทราบผลให้ทำการสแกน QR Code ของโรงพยาบาล แล้วทำตามขั้นตอนก็จะทราบผล ล่าสุดจังหวัดพะเยา สถานการณ์โควิด -19 ยังมีการติดเชื้อสะสมล่าสุดยอดสะสม83ราย ยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มสัมภาษณ์แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ ผู้ชำนาญการพิเศษ ( หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ บริการและมาตรฐานโรงพยาบาลพะเยา)

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศขับเคลื่อนโดย Blogger.