อุตรดิตถ์ - เร่งฉีดวัดซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์


จังหวัดอุตรดิตถ์เร่งฉีดวัดซีนโควิด-19  เข็ม2 ให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์  ในขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นำข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้ารับการฉีดวัดซีนโควิด – 19 เข็มแรกด้วย
ที่ห้องประชุม  โรงพยาบาลลับแล  นายแพทย์เกษม  ตั้งเกษมสำราญ  สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  นำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่และบุคคลากรสายสนับสนุน  เข้ารับการฉีดวัดซีนโควิด – 19 เข็มแรกให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด่านหน้าทางการแพทย์ ในวันที่ 4 - 7 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้น ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์และโรงพยาบาลชุมชน รวม 899 คน  และเข็มที่ 2 จำนวน 2,830 คน  และระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564 นี้ทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์     และอาสาสมัครสาธารณสุข  รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,805 คน คิดเป็นร้อยละ 61   โดยมี  8 ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบการฉีดและนำร่องให้เป็นตัวอย่างแก่โรงพยาบาลชุมชนในอำเภอต่างๆ ที่เข้าร่วมศึกษารูปแบบในวันนี้ และจะดำเนินการฉีดแก่บุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่หลังจากนี้เป็นต้นไป และจะมีการจัดสรรเพิ่มเติมอีกครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับประชาชนเป้าหมายทุกคนในจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว  นาคา คะเลิศรัมย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.