คึกคักวันเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลหนองบัว นครสวรรค์


   
          บรรยากาศของวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวตั้งแต่เช้า เวลาเปิดหีบ 08.00 น.ก็มีประชาชนทยอยกันมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลกันอย่างต่อเนื่อง

        ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้มีการจัดสถานที่ เว้นระยะห่างและตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

          นางพัชรสิทธิ์ เมืองคุ้ม ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัวพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว นายประสิทธิ์ คงเถื่อน นายอนันต์ คงธรรม และว่าที่ ร.ต.ชวภณ คุ้มศิริลงพื้นที่และทำความเข้าใจในหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวในครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 9,481 คน แบ่งเป็น 2เขต เขต1 ต.หนองบัว และเขต2 ต.หนองกลับ

          ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ อย่างไม่เป็นทางการ
อันดับที่ 1 นายรังสิมันตุ์ ปอพานิชกรณ์  ทีมอาสาพัฒนาชุมชน   2,678 คะแนน              
อันดับที่ 2 นายสมชาย  มานะกิจศิริสุทธิ ทีมรวมใจพัฒนา  2,536  คะแนน
อันดับที่ 3 นางดลฤดี  ติยะโสภณจิต 1,630 คะแนน
อันดับที่ 4 นายสุวิทย์ ประสพกลิ่น  69 คะแนน

          ผลการนับคะแนน สท.เขต 1 หนองบัว อย่างไม่เป็นทางการ
สท.เขต1หนองบัว
อันดับ 1 นายมานัตร  วรอินทร์  1,628 คะแนน  
อันดับ 2  นายแสวง  พูลสวัสดิ์  1,567 คะแนน
อันดับ 3  นายสมศักดิ์  โลหะเวช  1,561  คะแนน
อันดับ 4  นายสมพงษ์  ปรางวิเศษ  1,526  คะแนน
อันดับ 5  นายเทียว  ดำชม  1,330  คะแนน
อันดับ 6  นายบุญชอบ  โอภาษี  1,285  คะแนน

          ผลการนับคะแนน สท.เขต2 หนองกลับ อย่างไม่เป็นทางการ
  อันดับ 1 นายสุรินทร์ ดำชม 2,066  คะแนน
  อันดับ 2 นายวิเชียร เจ็กจั่น  1,860 คะแนน
  อันดับ 3 นายลำดวน ยศอ่อน  1,669 คะแนน
  อันดับ 4 นายประยูร  แก้วโต  1,646 คะแนน
  อันดับ 5 นางสุมาลินี  ฉ่ำน้อย  1,395 คะแนน
  อันดับ 6 นายมงคลศักดิ์  เพ็ชรคง  1,331 คะแนน

          จำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 7,222 คน ทั้ง2เขต จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 9,481 คน

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสิน

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.