สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย จัดงานวันนักข่าว


วันนี้ (5 มี.ค.63) ที่ พระอุโบสถ วัดศรีเกิด ถนนบรรพปราการ ชุมชนศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงรายจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่นักข่าวผู้วายชนม์ เนื่องใน”วันนักข่าว”ประจำปี 2564  มี นายภาสเดช 

หงส์ลดารม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน โดยในวันนี้จัดให้มีพิธีทำบุญด้วยอาหารแห้งคาวหนาวและถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 4  รูป  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนผู้ล่วงลับไปแล้ว จำนวน 55 ราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงภาคเอกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก  ซึ่งในช่วงบ่าย ทางสมาคมฯจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อชี้แจ้งการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดบริหารปี 2563-2565 ที่มีนายโชติศิริ ดายน เป็นนายกสมาคมฯ มีผลงานการดำเนินการ งบดุลบัญชีรายรับรายจ่าย และอื่นๆ อย่างไรบ้าง ส่วนในช่วง 17.00 น. วันเดียวกัน จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ ขึ้นเพื่อสร้างความสมัครสนมาสามัคคีของสื่อมวลชนกับทุกภาคส่วน ที่ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมอินน์คำ เชียงราย ทั้งนี้ วันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันนักข่าว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2498 โดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ต่อมาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลายเป็น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 แต่ยังคงกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ และวันนักข่าว จนถึงปัจจุบันถือเป็นงานสำคัญที่สื่อมวลชนทั้งประเทศและสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงรายทุกแขนงอีกด้วย






ภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.