กรุงเทพมหานคร –สภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ไร่องุ่นคุณองุ่น แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผ่านรายการทุกทิศทั่วไทย ทางไทยพีบีเอส

 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ทีไร่องุ่นคุณองุ่น แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  มอบหมายให้นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครคนที่ 1 และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ไร่องุ่นคุณองุ่น ผ่านรายการทุกทิศทั่วไทย ทางไทยพีบีเอส โดยมีนายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร และนายสุวัฒน์ เทียนสว่าง เจ้าของไร่ เข้าร่วมการถ่ายทำรายการในครั้งนี้

*  นายเทพชัย ปรีสง่า  รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครคนที่ 1 กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ประสานสื่อในช่องทางต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร ซึ่งในครั้งนี้ ทางรายการทุกทิศทั่วไทยได้ลงมาบันทึกเทปรายการ ไร่องุ่นของนายสุวัฒน์ เทียนสว่าง ซึ่งถือว่าเป็นการทำเกษตรที่ท้าทาย คือนำพืชเมืองหนาวจากทางภาคเหนือมาปลูกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนอกจากองุ่นแล้วยังมีกล้วยหอมทองที่สร้างรายได้ในช่วงตรุษจีนนับแสนบาท โดยผลผลิตของทางไร่ จะขายรูปแบบการจองล่วงหน้า เมื่อผลผลิตพร้อมที่จะเก็บ ก็จะแจ้งผู้จองให้มาเก็บผลผลิตของตนเอง ซึ่งได้วางแผนปลูกพืชเมืองหนาวอีกสองชนิด คือ เสาวรส และสตรอเบอรี่ลอยน้ำ ทางสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมให้เป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป


**ข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

//////////////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.