ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ชุมชนรอบท่าเรือต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

    ที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหาร สนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วมชุมชน ของท่าเรือแหลมฉบัง

โดยให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นผู้ดำเนินการตรวจสุขภาพให้แก่ 39 ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 110 คน ในวันที่  9 มีนาคม  ระหว่างเวลา 08.00-14.00 น. และวันที่ 31 มีนาคม ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ซึ่งได้ดำเนินโครงตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ชุมชนรอบท่าเรือต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการนั้น เป็นเงิน 5 แสนบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีวิสัยทัศน์ "ม่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ" เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.