เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ


ณ บ้านดงป่าสัก ม.10 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายวัลลภ มีรอด ช่างระดับ 9 สังกัดส่วนกลางกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะหัวหน้าทีมที่ปรึกษาประชาคมท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมนายพิษณุ สุเทปิน หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 3 เขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะหัวหน้าทีมที่ปรึกษาประชาคมเหนือน้ำ และทีมที่ปรึกษาประชาคมเหนือน้ำ ร่วมกับ นายเกตุ ศรรบศึก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านดงป่าสัก และราษฎรในพื้นที่ จำนวนกว่า 50 คน ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 4 ฝาย ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำไว้ใช้แก้ไขปัญหาภัยเเล้ง เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศ และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

โอกาสนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังท้ายเขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนกระสอบอาหารปลา จำนวน 1,800 กระสอบ เพื่อนำมาบรรจุทรายในการสร้างฝายชะลอน้ำ และเขื่อนสิริกิติ์มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยนาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.