การประกวด สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3


 
          วันที่ 27 มีนาคม 2564 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รอบภาคเหนือ หัวข้อ "ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ และได้รับเกียรติจากนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดงาน และ ผศ.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดจากมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือจำนวน 17 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ เยาวชน ได้ฝึกฝนต่อหน้าสาธารณชนรวมทั้งฝึกฝนการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยทั้งด้านการเรียบเรียงประโยคการใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาละเทศะและการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนอกเหนือจากการฝึกฝนการใช้ภาษาแล้วเยาวชนไทยที่ร่วมประกวดยังได้ตามรอยพระยุคลบาทศึกษาเรียนรู้และน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นับแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 10

ภาพ/ข่าว  นาคา คะเลิศรัมย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.