กองทัพเรือจัดแถลงข่าว การจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 3 สนามที่ 2 (New Normal) “เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที” ในตอน “รวมพลที่จันทบุรี - ตราด เทิดไท้มหาวีระราชันย์”

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมเอวาดา อ.เมือง จ.ตราด พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 3 สนามที่ 2 (New Normal) “เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที” ในตอน “รวมพลที่จันทบุรี - ตราด เทิดไท้มหาวีระราชันย์” โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และพลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมผู้สนับสนุนหลัก ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
จากปรากฎการณ์ความสำเร็จกับการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ การจัด กิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติทั้ง 2 ซีซั่นที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการน้อมรำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวง ต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนบูรพกษัตริย์ นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้กำลังพลของกองทัพเรือมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งทำให้กำลังพลส่วน ใหญ่หันมา ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย มากกว่าการใช้เวลาว่างไป กับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้นการหมุนเวียนสถานที่จัดไตรกีฬาไปยัง สถานที่ต่างๆ ส่วนหนึ่งคือเพื่อให้เกิดความท้าทายกับนักกีฬา และที่สำคัญคือ เป็นการนำกำลังพล ให้มีโอกาสได้คลุกคลีกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ การได้ พบปะพูดคุยประสานงานทำให้เกิดเรียนรู้และเข้าใจทัศนคติของประชาชนใน พื้นที่ อีกทั้งได้เห็นสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดการใช้จ่ายในทุกภาคส่วน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร การซื้อ ขายสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพเรือได้รับความร่วมมือจากพี่ น้องประชาชนในการให้การสนับสนุนการจัดงานไตรกีฬาฯ อย่างดีทุกครั้ง
จึงเกิดไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ Season 3 : “เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที” อีกครั้ง โดยจะทำการจัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง 3 สนาม ได้แก่
สนาม1 “อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาและนาวีแซ่ซ้องพระปรีชา” ณ จังหวัดระนอง ในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2563 โดยมี ทัพเรือภาคที่ 3 / หน่วย บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยเจ้าภาพ
สนาม2 “รวมพลที่จันทบุรี-ตราด เทิดไท้มหาวีระราชันย์” ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด ช่วงเดือน เมษายน 2564 โดยมี กองเรือยุทธการ และทัพเรือ ภาคที่ 1 เป็นหน่วยเจ้าภาพ
สนาม3 “มหัศจรรย์สยามประเทศ ทั่วเขตแคว้นรวมใจภักดิ์” ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ช่วงเดือน สิงหาคม 2564 โดยมี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ และกรมสรรพวุธทหาร เรือ เป็นหน่วยเจ้าภาพ
สำหรับสนามที่ 2 “รวมพลที่จันทบุรี - ตราด เทิดไท้มหาวีระราชันย์” ณ จังหวัดตราด กำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 23 – 24 เมษายน 2564 ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง หรืออนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร แหลมงอบ สุดแผ่นดินตะวันออกของไทย เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราด ที่มีค่าต่อแผ่นดินสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ที่ส่งผลกระทบต่ออาณาเขตของประเทศ และวีรกรรมของทหารเรือไทย ที่เข้าทำการรบอย่างกล้าหาญต่อกำลังทางเรือของทางฝรั่งเศสในกรณีพิพาทอินโดจีน ในการรบที่เกาะช้าง ณ ยุทธภูมิทางทะเลแห่งนี้ เมื่อ 17 มกราคม พ.ศ.2484 นับเป็นวีรกรรมสำคัญของคนไทย และเหล่าทหารเรือ
ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 3 สนามที่ 2 ได้แบ่งการจัดประเภทจัดการแข่งขัน ดังนี้
• ระยะกึ่งทางไกล (Half Warrior) ว่ายน้ำ 1.9 กิโลเมตร / ปั่นจักรยาน 90กิโลเมตร / วิ่ง 21 กิโลเมตร
• ระยะมาตรฐาน (Olympic Distance) ว่ายน้ำ 1.5 กิโลเมตร /ปั่นจักรยาน 45กิโลเมตร / วิ่ง 10.5 กิโลเมตร
• ระยะสั้น (Sprint Distance) ว่ายน้ำ 750 เมตร / ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร /วิ่ง 5 กิโลเมตร
• และทวิกีฬา (Duathlon) วิ่ง 5 กิโลเมตร / ปั่นจักรยาน 40 กิโลเมตร / วิ่ง 10.5 กิโลเมตร
โดยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป สมัครได้ที่ https://triathlon.navy.mi.th/trat/ind...​
และสามารถติดตามผลการรับสมัคร ข่าวสารต่างๆของกิจกรรมได้ที่เพจ ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ
https://www.facebook.com/navytriathlon
 
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้่อสนุก
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังเล่นเครื่องดนตรี, กำลังยืน และกลางแจ้ง 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน 
 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.