ระยอง-งานวันเกียรติภูมิลูกตากสิน ประจำปีการศึกษา 2563

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 - 16.30 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมบัติ  มุมทอง หัวหน้าสำนักปลัด, นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ สมาชิกสภาอบจ.ระยอง, ดร. พีระ รัตนวิจิตร, ดร.ณัฐกานต์ รัตนวิจิตร, ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, นายกลม ชุ่มเจริญ, และคุณสายธาร ปิตุเตชะ ร่วมให้เกียรติมาร่วมงาน โดยมีนางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ  งามวงศ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวปาลีรัฐ  มานะเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นายวัฒนาพงษ์  กนกแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง, นายเสน่ห์ ขาวโต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง, ดร.สุกิจ โพธิศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญ, นางสุพิชฌาย์ สวัสดิราชย์ ผู้เชี่ยวชาญ, นางวนิดา อุ่ยพานิช ผู้เชี่ยวชาญ, นายธีรวัฒน์  อินธิพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยทุกท่านร่วมกันมอบช่อดอกกุหลาบสีแดงแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จำนวน 378 คน ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและสามารถสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาได้ รวมถึงนักเรียนบางส่วนที่สามารถสอบคัดเลือกในระบบ TCAS (ครั้งที่ 1) อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อ ๆ ไป เมื่อเสร็จกิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแล้ว มีร่วมกิจกรรมบูมรุ่นพี่ และแปลอักษร แสดงความยินดีกับรุ่นพี่อีกด้วย ณ ลานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.