กรุงเทพมหานคร – สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งธนบุรีครั้งที่ 1/2564

 

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564  ที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งธนบุรี ครั้งที่ 1/2564  และนางสาววิไลวรรณ ดุลยพัฒน์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตบางแค เป็นเลขาการประชุม โดยมีนายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม พร้อมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมดังนี้. 


*  การประชุมครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณา  (1) การเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำเค็ม ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ได้แก่ เขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตทุ่งครุ และเขตหนองแขม (2) การขุดลอกคูคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี (3) การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีในกรณีที่ไม่มีสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ เขตราษฎร์บูรณะ และเขตบางบอน (4) ผลผลิตการเกษตรเสียหายกรณีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระการประชุมในครั้งนี้  
** นายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ประธานการประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งธนบุรี กล่าวว่า จากการประชุมครั้งนี้ จะได้นำมติที่ประชุมนำเสนอเข้าที่ประชุมตามลำดับ เพื่อนำไปสู่ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป


** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.