จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ กองเรือยุทธการ จัดโครงการบริจาคโลหิตและจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ร่วมแก้วิกฤติ COVID-19


วันนี้  (8 ก.พ.64) ที่บริเวณสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี และ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธารร่วมในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ร่วมแก้วกฤต COVID-19

จากวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่พบผู้ติดเชื่อในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยลดลง อีกทั้งสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการไปบริจาคโลหิต ส่งผลกระทบทำให้ปริมาณโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลทั่วประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยจึงประสาน กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จัดโครงการ "กองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต (COVID-19)" ขึ้น ซึ่งกองทัพเรือได้กำหนดให้หน่วยทหารที่ตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ นำกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตตามความสมัครใจ ตามโรงพยาบาลของรัฐหรือ โรงพยาบาลของทหารในพื้นที่ตั้งของหน่วย เริ่มดำเนินการบริจาคตั้งแต่ต้นเดือน มกราคม และจะสิ้นสุดใน วันที่ 31 ก.ค.64

ทั้งนี้กองเรือยุทธการได้เล็งเห็น และตระหนัก ถึงความจำเป็นต่อวิกฤตของชาติ และความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องระดมโลหิตเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุด จึงได้ร่วมกับจังหวัดชลบุรีซึ่งมีความตระหนักต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และภาคบริการโลหิตที่ 3 ชมรมภริยากองเรือยุทธการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน) และบริษัท ดับเบิ้ลเอ การบริจาคโลหิตในครั้งนี้คาดว่าจะได้รับโลหิตประมาณ 350 ยูนิต (ผู้บริจาคประมาณ 350 คน) ประกอบด้วยจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในจังหวัดชลบุรี ตลอดจนกำลังพลของกองเรือยุทธการที่มีความตั้งใจในการช่วยวิกฤตของชาติในครั้งนี้ ผ่านกาชาดจังหวัดชลบุรี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำใจสู่กำลังพลของกองเรือยุทธการ และประชาชนในจังหวัดชลบุรี โดยจัดให้มีการสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้รับการสนับสนุนส่วนผสมจากภาคเอกชน และการแนะนำวิธีการทำสเปรย์จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอาภากรฯ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ สามารถนำไปผลิตเองได้ ซึ่งสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การร่วมบริจาคโลหิต และการจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ของกองเรือยุทธการที่ร่วมกับจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ นับเป็นการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของกำลังพลกองเรือยุทธการ ร่วมกับภาคประชาชน เกิดเป็นพลังของความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานในพื้นที่เดียวกัน เป็นภาพสะท้อนจากคำกล่าวของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า "กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ" อย่างแท้จริงภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก - นันทชัย เชื้อสนุก รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.