เมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ห้องแคททรียาชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

โดย มีกลุ่มเป้าหมายคือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน 2 คน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจำนวน 9 อำเภออำเภอละ 1 คน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากอำเภอรวม 18 คนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอละ 1 คนรวม 19 คนและเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 3 คนรวมจำนวนผู้อบรมทั้งสิ้น 50 คนเ

ภาพ/ข่าว นาคา คะเลิศรัมย์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.