อุทัยธานี-ดำเนินการตรวจเยี่ยม มอบเงินช่วยเหลือ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้อำนวยการ  ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบเงินช่วยเหลือ และปรับปรุงสภาพบ้านของ เด็กหญิง ทิฆัมพร ภูเหม็น ณ บ้านเลขที่ 69 / 1 หมู่ที่ 7 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบเงินช่วยเหลือ และปรับปรุงสภาพบ้านของ เด็กหญิง ทิฆัมพร ภูเหม็น  


โดยหยุดเรียนเพื่อมาดูแลบิดาชื่อ นาย จะบ้งสิก ภูเหม็น ซึ่งป่วยติดเตียงเป็นระยะเวลา เกือบ 1 เดือน  ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 36 คน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441


ขับเคลื่อนโดย Blogger.