กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เกษตรกรทำนาที่ได้รับการผันน้ำมาช่วยเหลือข้าวขาดน้ำ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 


วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่ได้รับการผันน้ำมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำนา กรณีข้าวขาดน้ำ โดยมีนางวิไลวรรณ หงษ์สวัสดิ์ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงลำปลาทิว นำลงพื้นที่ในครั้งนี้
* จากการลงพื้นที่ของพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ,นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ,นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง, นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์ ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำกรุงเทพฯ, นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย, นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช และอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,นายชูชาติ โกทัน สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง เพื่อสำรวจข้อมูลสำหรับวางแผนผันน้ำมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำนา เนื่องจากข้าวอยู่ในระยะออกรวง หากไม่มีน้ำให้สูบเติมในนาข้าว ข้าวอาจจะไม่ได้เกี่ยว เพราะข้าวจะรีบหรือไม่มีน้ำหนักและอาจจะได้รับความเสียหายขาดทุนในการทำนารอบนี้ จากการวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรโดยขุดคลองเพื่อผันน้ำมาให้กับเกษตรกรที่ทำนาในครั้งนั้น ได้ลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดกับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วทันเวลา และเกษตรกรยังมีน้ำไว้ใช้ในการดูแลพืชผักสวนครัวสร้างรายได้อีกทางให้กับครอบครัว** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกร ทำให้ได้รับรู้ว่าเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะสำนักงานกรุงเทพมหานคร ,สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย .สำนักงานเขตลาดกระบัง ,สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ,สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เกษตรกรบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้การช่วยเหลือทำให้ลดความเสียหายลงได้และยังพอมีกำไรสำหรับนำไปใช้เป็นทุนในการทำนารอบต่อไป-----เสียงสัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ หงษ์สวัสดิ์ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงลำปลาทิว-----


*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน


////////////


ขับเคลื่อนโดย Blogger.