ชลบุรี - รับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลบางพระวันแรกมีผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกคนเดียว


ที่  ห้องประชุมชั่น3 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระในวันแรก โดยผู้สมัครทนอยกันมาตั้งแต่ก่อน8.30นาฬิกา จากนั้นได้ทยอยเข้ารับบัตรคิวและตรวจเอกสารในการสมัคร จากนั้น นายธราทิป  เกียรติวุฒิไกร ปลัดเทศบาลตำบลบางพระ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางพระ ได้ชี้แจงเรื่องการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ซึ่งในครั้งนี้ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลสามารถตกลงกันได้จึงไม่ต้องมีการจับสลากหมายเลข และในส่วนของผู้สมัครนายเทศมนตรีมีเพียงคนเดียว จึงได้หมายเลข 1 จากนั้นผู้สมัครได้ลงนามข้อตกลงในการยอมรับหมายเลขประจำตัว และได้ทำการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้งหนึ่ง โดยในวันแรกนี้มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเพียง 1 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลมีผู้สมัคร จำนวน 19 คนและในส่วนด้านล่างสำนักงานเทศบาลได้มีบรรดาญาติพี่น้องและประชาชนได้นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองและดอกกุหลาบมามอบเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระจำนวนมาก โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งตัองติดตามว่าจะมีผู้มาสมัครเพิ่มเติมอีกกี่คน


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.