จังหวัดยโสธร เข้ม รองผู้ว่าฯลงพื้นที่ติดตามงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. ณ จุดบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร  นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหน่วยงานของจังหวัด ได้ออกตรวจเยี่ยมหนุนเสริมพลังให้กำลังใจด่านตรวจตักเตือนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนชุมชนอำเภอเมืองยโสธร  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนางนันทิญา  พูลทวี รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศปถ.จังหวัดยโสธร ได้ร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.