ชาวระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

       

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 26 ก.พ.2564 ที่วัดเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำประชาชนชาวจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และวัดเนินพระ โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากออกมาทำบุญ โดยมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

      

สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นอันดับ 2 รองจากวันวิสาขบูชา เพราะวันมาฆบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ คือ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป พร้อมใจกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย โดยมิได้นัดหมาย และพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้นด้วย ซึ่งเป็นทั้งหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.