ชลบุรี - ผู้ต้องการเดินทางข้ามจังหวัดในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แห่ขอใบอนุญาตกันเป็นจำนวนมาก


          ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบบรรยากาศการเปิดการขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชน และผู้ที่ทำงานในอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ที่มีความต้องการจะเดินทางข้ามจังหวัด หลังจากที่  ศบฉ. ออกประกาศให้ จังหวัดชลบุรี สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี และตราด เป็นพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าออก จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง เช่นนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อนุญาตมาแสดงเสียก่อน ซึ่งผลปรากฏว่าที่ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีประชาชนเดินทางมาขอใบอนุญาตกันเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลาก่อน 08.00 น. จนลืมระยะห่างทางสังคม จนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องประกาศให้ประชาชนที่มาติดต่อปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติของกรมควบคุมโรค โดยให้รับบัตรคิว รับเอกสารไปกรอก ก่อนเรียกตามลำดับคิว  ทำให้บริเวณนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น ซึ่งทางอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ได้แก้ปัญหาการมีประชาชนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากด้วยการประกาศให้ตีวแทนที่มาในรูปแบบของบริษัท ทำการดาวโหลดเอกสารจากเว็ปไซด์ของอำเภอศรีราชาไปกรอกรายละเอียด แล้วให้เจ้าของบริษัทหรือผู้ดูแลเซ็นกำกับและประทับตราของบริษัท เพื่อยืนยันรับรองตัวตนของบุคคลคนนั้น ได้เลย ในส่วนของบุคคลทั่วไปก็ต้องมาให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการเซ็นรับรองให้ไปเท่านั้น ซึ่งต้องระบุสถานที่ วันเวลา จังหวัดต้นทางปลายทาง เหตุผลความจำเป็น ภาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ไปกี่คนต้องมีใบรับรองของแต่ละคนด้วย ถึงจะสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.