กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

 

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกรณีมีเกษตรกรร้องทุกข์ผ่านสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ โดยมีนายสุทิน อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง ,นายวินัย ม่วงไข่ อดีตสมาชิกเขตบางขุนเทียน ,นายมนัสชัย ไข่ม่วง ผู้นำชุมชนหมู่ 3 แขวงท่าข้าม ,นายณรงค์ กลุ่มบรรจง อดีตประธานชุมชนจุลพงษ์ ,นายอาทิตย์ พึ่งสมญา ประธานชุมชนวัดประชาบำรุง และนายชูพงษ์ สังข์เอี่ยม ประธานชุมชนคลองเชิงสะแม ร่วมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้


*การลงพื้นที่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีเกษตรกรร้องทุกข์ผ่านสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ และได้นำเข้าที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักงานสภาเษตรกรกรุงเทพมหานครดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลกรณีคลองสาธารณะประโยชน์ กรณีน้ำเน่าเสีย และกรณีป้ายชื่อคลองคลาดเคลื่อนกับคลอง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากผู้นำชุมชนหมู่ 3 แขวงท่าข้าม ,อดีตประธานชุมชนจุลพงษ์ ,ประธานชุมชนวัดประชาบำรุง และประธานชุมชนคลองเชิงสะแม นำข้อมูลมาใช้ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สรุป เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

----- ปล่อยเสียงนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ------

 

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

//////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.