ชลบุรี - วิหารหลวงพ่อดำ วัดช่องแสมสาร ประกาศเปิดให้สาธุชนมาสักการะได้ตามปกติ


ประกาศวัดช่องแสมสาร (วันที่ 11 มกราคม 2564)

วัดช่องแสมสาร จะเปิดวิหารหลวงพ่อดำ (เขาเจดีย์) ให้สาธุชนมาสักการะขอพรได้ทุกวัน โดยเริ่มตั้งแต่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งในการนี้รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศล็อคดาวน์จังหวัด ท่านที่ต้องการเดินทางมาสามารถมาได้โดยประชาชนที่เดินทางมาจะผ่านการคัดกรองตามจุดต่างๆ ของแต่ละจังหวัดและแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งตั้งจุดคัดกรองไว้แล้ว อีกทั้งทางวัดช่องแสมสาร ยังมีจุดคัดกรองในส่วนของทางวัดอีกด้วย จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
 
ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

 ขับเคลื่อนโดย Blogger.