ชลบุรี - พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีนำรถปันสุขสู่ชุมชน ลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางถึงบ้าน


ที่ โครงการบ้านเอื้ออาทรเก้ากิโล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ได้นำรถปันสุข มาแจกสิ่งของให้กับประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง  ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ทางกระทรวงห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะใน จังหวัดพื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงได้จัดรถ พม. Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปเยี่ยม เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยการนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มามอบให้ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ 

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.