กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคลองศาลาแดง และคลองสุเหร่าใหม่ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคลองศาลาแดง ตามที่เกษตรกรร้องทุกข์ผ่านคณะทำงานของสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร โดยมีนายสิริ ซอเฮง คณะทำงานทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก นำลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ 
*นายสิริ ซอเฮง คณะทำงานทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการสำรวจข้อมูลคลองศาลาแดง ส่วนแยกจากคลองแสนแสบ มีพื้นที่บางส่วนตื้นเขิน  และคลองสุเหร่าใหม่ตื้นเขิน เนื่องจากพื้นที่ทั้ง 2 จุด ไม่มีการใช้สำหรับสัญจรทางเรือเหมือนสมัยก่อน การขุดลอกจึงไม่ได้ให้ความสำคัญเหมือนสมัยก่อน  หากมีการพัฒนาปรับปรุงเกษตรกรในพื้นที่ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าวทั้ง 2 จุด ในการทำการเกษตรต่อไปได้

**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้ลงสำรวจจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่บริเวณคลองศาลาแดง ส่วนแยกจากคลองแสนแสบ และคลองสุเหร่าใหม่ ตามที่เกษตรกรร้องทุกข์ผ่านคณะทำงานฯ ของสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้นำข้อมูลดังกล่าว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไว้ใช้ประกอบการพิจารณาหาแนวทางดำเนินการตามภารกิจบทบาทเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

/////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.