กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ช่วยเกษตรกรประชาสัมพันธ์จำหน่ายแตงโมหน้าสวน

  

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ไร่ขวัญ-เวียน แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตแตงโมของกลุ่มเกษตรกรแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานเกษตรกรคนที่ 1 ,นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช พร้อมด้วยผู้นำชุมชนร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้* นายบุญเรือน ปรางทอง เจ้าของไร่แตงโม ขวัญ-เวียน ซอยสุวินทวงศ์ 51 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนเองเป็นเกษตรกรทำนา ซึ่งจะทำนาปีละ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากปัจจุบันจะพบปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอ และรัฐบาลก็มีนโยบายให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ตนเองจึงได้ศึกษาข้อมูลการปลูกแตงโม โดยเริ่มจากที่ปลูกครั้งแรกก็ไม่นึกว่าจะสามารถประสบความสำเร็จ แต่กลับได้ผลผลิตดี และมีลูกค้ามารับซื้อถึงไร่ ตนเองจึงขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ชึ่งการปลูกแตงโมอาจจะให้ทุนสูงเมื่อเทียบกับการทำนา แต่เมื่อได้ผลผลิตแล้วขายจะได้ค่าแรงหรือกำไรคืนกลับมาที่มากกว่าการทำนาหลายเท่าตัว จึงอยากให้ชาวนาลองศึกษาพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อทำการเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตในการทำนาแล้ว อาจจะเป็นพื้นที่ใช้น้ำน้อยชนิดอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องแตงโม ขอให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง หากสนใจจะปลูกแตงโมตนเองก็ยินดีให้คำปรึกษากับเกษตรกรทุกคน เพื่อจะได้มีทางเลือกในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น และขอขอบคุณผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เข้ามาช่วยอุดหนุนแตงโมของตนเอง


----- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ------

 

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

//////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.