เกศา สานใจ ออกบริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับนักเรียน


หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ กองอาสารักษาดินแดนอำเภอยะหา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านปาแดรู หมู่ที่ 1 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครู และนักเรียน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่และตรวจความเรียบร้อย เพื่อทำให้พื้นที่สถานศึกษามีความปลอดภัย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้ได้รู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเยาวชนในพื้นที่ 

นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ยังได้นำช่างตัดผมของหน่วย ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียน “ตามโครงการเกศาสานใจ ต้านภัยโควิด” เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ซึ่งสร้างความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับคณะครู และนักเรียน ตลอดจนยังเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยอีกด้วย ทางด้านคณะครู ต่างรู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ได้ออกให้บริการตัดผมฟรีถึงที่โรงเรียน ซึ่งสร้างความสุขให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก
ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

ขับเคลื่อนโดย Blogger.