อุทัยธานี-การอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง"


วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมผู้อำนวยการ  ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง ” ราย นาย สายชล สิงห์สม  ณ บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 3  ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  

ณ บ้านเลขที่ 166  หมู่ที่ 3  ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง ” แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง ” ณ บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 3 ตำบล ทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ราย นาย สายชล สิงห์สม รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 คน 

ประชาชนชาวตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 12 คน พึงพอใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.