อุตรดิตถ์ - ที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทยได้จัดขอรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธาที่มีจิตใจจะบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน


เมื่อวันที่ 28 มกรคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทยได้จัดขอรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธาที่มีจิตใจจะบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งในวันนี้ได้มีประชาชจำนวนมากจากหลาบอำเภอและในตัวจังหวัดได้มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากเพื่อจะได้นำโลหิตไปมอบให้ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพียงปีละ1ครั้ง ปรับเเปลี่ยนพฤติกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3เดือน

ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้นของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต สืบเนื่องจาก  มีผู้ต้องการใช้โลหิต  เป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ  ถึงแม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ   การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์   หลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้ตามเป้า ที่วางไว้ ทำให้ เกิดความเดือดร้อนในการต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน  ทำให้การรักษาผู้ป่วยล้าช้า หรือไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งบางคราวโลหิคที่ได้รับบริจาคมานั้นก็ไม่สามารถนำไปใช้  อนึ่งนอกจากโลหิตแล้ว ยังมีพลาสม่า   เกร็ดโลหิต  ที่ยังถือว่า เป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ที่ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ต้องการขอรับบริจาคจากผู้ที่ มีจิตอันเป็นกุศล  ดังนั้น ทางกลุ่มครอบครัวกูรู ตระหนักถึงปัญหา ดังกล่าว จึงได้ก่อเกิดเป็นโครงการในครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จักได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป

 เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ ห้เกิดขึ้นในสังคมไทย  และอนึ่ง เพื่อเป็นการเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จักได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้  ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป 

นาคา คะเลิศรัมย์ (ผู้สื่อข่าว)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.