อช.อ่าวพังงาเร่งตรวจโควิดเชิงรุกในเจ้าหน้าที่ หลังพบไทม์ไลน์ผู้ป่วยชาวกรุงเทพฯเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่


          วันที่ 12 มกราคม 2513 นายศรายุทธ ตันเถียร หน.อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แบบเชิงรุก) ด้วยชุดตรวจโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ประจำเขาพิงกันทุกคน พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆบริเวณหน่วยฯทุกจุด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามแนวทางของสาธารณสุขจังหวัดพังงา สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายที่ 247 ของกรุงเทพมหานคร พบว่ามีประวัติเดินทางเข้าพักและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 29-31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาตกเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน โดยมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย พบผู้เสี่ยงต่ำจำนวน 42 ราย ทำการส่งตรวจเชื้อแล้วจำนวน 6 ราย ผลเป็นลบ รอผลตรวจอีกจำนวน 36 ราย แยกเป็น คนขับเรือ 16 ราย พนักงานร้านอาหาร 16 ราย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 4 ราย
 

          ในวันนี้ทางจังหวัดพังงาและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จึงทำการตรวจเชื้อแก่เจ้าหน้าที่จำนวน 50 คน พร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยงภายในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวชมความสวยงามของอ่าวพังงาอีกทางหนึ่งด้วย
 

ภาพ/ข่าว  อโนทัย  งานดี 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.