ชลบุรี - เทศบาลเมืองศรีราชาพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์

ที่  ชุมชนริมทะเล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา และอาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ พร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการระวังป้องกันให้ห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด19 แจกจ่ายให้กับชาวชุมชนทุกหลังคาเรือน เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ชาวชุมชนอย่าการ์ดตก ยังคงต้องมีความเข้มข้นในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด19 แม้ว่าจะไม่พบผู้ติดเชื้อในอำเภอศรีราชามาสามวันติดต่อกันแล้วก็ตาม เพื่อให้การติดเชื้อไวรัสโควิด19 หมดไปจากเมืองศรีราชาอย่างเด็ดขาด และนายธานี ยังกล่าวอีกว่าในอนาคตถ้าทางรัฐบาลได้นำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด19เข้ามา ก็จะได้มีการตั้งโครงการนำเสนอของบประมาณจากสภาเพื่อนำมาซื้อวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนทุกคนต่อไป
สัมภาษณ์ นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา


ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.