อุทัยธานี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านการอบรม โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง" ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่


วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้อำนวยการ  ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง ” 

โดยลงพื้นที่ไปยังบ้าน นาย ณัฐพงษ์ ทับทิม  ณ บ้านเลขที่ 221 หมู่ที่ 11  ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านนายเพทาย ช่วงสมบูรณ์ ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ 3 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ดำเนินการติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง ” แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง ”

ทั้งนี้ประชาชนชาวตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 12 คน พึงพอใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.