ระยอง-บูรณะซ่อมแซมองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ม.ค. 2564 ที่บริเวณสถานที่ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจุดเทียนธูปเครื่องบวงสรวง สักการะอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีพิธีพราหมณ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง ร่วมโปรยข้าวตอกดอกไม้เครื่องบวงสรวง เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำการบูรณะซ่อมแซมองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังกล่าว โดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

สำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นพระบรมรูปจำลองเนื้อโลหะ ขนาดสองเท่าของพระองค์จริง ประทับยืน ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดย พ.ท.นภดล สุวรรณสมบัติ นายช่างศิลปกรรม กรมศิลปากร ประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดระยองแห่งใหม่เมื่อปี พ.ศ.2543


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.