นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วัน จันทร์ ที่ 25   มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. การจัดอบรมหลักสูตร " การพัฒนาการสื่อสาร การนำเสนอ และบุคลิกภาพ เพื่อการแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา " ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน  เป็นการสร้าง พัฒนา  ขยายเครือข่ายการแนะแนวอาชีพครูแนะแนวให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพไปใช้  หรือปรับใช้ในการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอ การสร้างบุคลิกภาพและอัตลักษณ์ที่สง่างาม รวมถึงการพัฒนาการสื่อสาร การนำเสนอ และบุคลิกภาพ เพื่อการแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา  โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดการอบรม ณ  ห้องประชุมวงศ์วรกุล   ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.