ผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่พร้อมคณะ ประกอบด้วยคุณนิตยา เต็งวิไล คุณคณิศร วังสวรรค์ ผู้ประกอบการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเลงเห็นความสำคัญของการศึกษา และคณะผู้ติดตาม เยี่ยมชมโครงการศาสตร์ของพระราชา ที่โรงเรียนบ้านเด่นชาติ ตำบล บ่อเบี้ยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งภายในโรงเรียนบ้านเด่นชาติ ได้น้อมนำศาสตร์ ของพระราชา เข้ามาพัฒนาในโรงเรียน ที่มีขนาดเล็กให้ยั่งยืน ตั้งแต่ปีพศ 2559 อันประกอบด้วย การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่ไข่ และการเพาะเห็ดฟาง การเพาะปลูกผักกางมุ้ง เป็นต้น ซึ่งในวันนี้ คุณนิตยา เต็งวิลัย พร้อมด้วยคณะ ได้นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียนและคณะครูในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน โดยทาโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงความต้องการของทางโรงเรียนบ้านเด่นชาติ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเด่นชาตินั้นเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และทุรกันดาร ในปัจุบันโรงเรียนนั้นต้องการอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมอีกหลายอย่าง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามศาสตร์ของพระราชาให้สำเร็จเกิดความยั่งยืน เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทาน ซึ่งโรงเรียนบ้านเด่นชาตินั้นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่พิเศษ ตั้งอยู่กลางหุบเขาลึก ห่างไกลการคมนาคม ปัจจุบันมีนักเรียน 26 คน ข้าราชการครู 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 2 คน รวมทั้งยังมีนักเรียนที่พักอยู่ประจำภายในโรเรียนด้วย   และปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กอีกอย่างคือ การขาดแคลนครูผู้สอน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจะได้ระดมทุนโดยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบสิ่งของที่ทางโรงเรียนต้องการ หรือ ร่วมระดมทุนในการจัดหาครูผู้สอน ได้ที่

ธนาคาร ธกส.เลขที่บัญชี02018883698

ชื่อบัญชี กองทุนการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

0956382795

นายปณิธาน  ศรีศุภวุฒิ

นาคา คะเลิศรัมย์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย /รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.