ชลประทานเร่งมือสร้างประตูระบายน้ำงบ231ล้านในแม่น้ำยมเป้าหมายปี65ต้องเสร็จ


นโยบายกรมชลประทานสั่งเร่งเครื่องเดินหน้าดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมเป็นช่วงๆแบบขั้นบันได ล่าสุด ผอ.สนง.งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของงานก่อสร้างที่ขณะนี้คืบหน้าแล้ว 42.22%  มั่นใจสร้างแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 65 ยืนยันโควิด 19 ไม่ใช่อุปสรรคในการก่อสร้าง

วันที่ 18 ม.ค. 2564 นายเสกโสม  เสริมศรี  ผอ.สนง.งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดการทำงานของผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมที่บริเวณจุดก่อสร้าง ปตร.บ้านวังจิก องโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง 231 ล้านบาท  ซึ่งก่อนหน้านี้ติดปัญหาและอุปสรรคด้านข้อกฎหมายและการเวนคืนที่ดินแต่ขณะนี้ได้รับความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายทำให้ปัญหาที่คาราคาซังได้รับการแก้ไขลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว ดังนั้นกรมชลประทานจึงสั่งการให้เร่งมือก่อสร้าง ปตร.วังจิก ในแม่น้ำยมว่าต้องให้แล้วเสร็จตามแผนงาน คือจะต้องเสร็จภายในปีงบประมาณ  2565 ทั้งนี้เพื่อจะได้กักเก็บน้ำในแม่น้ำยมได้ประมาณ 6.17 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 37,397 ไร่ ( ฝั่งขวาแม่น้ำยม ) 

โดย นายเสกโสม  เสริมศรี  ผอ.สนง.งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กล่าวว่า การทำงานขณะนี้ต้องใช้ฝีมือและแรงงานคนในการผูกเหล็กเพื่อเทคานฐานล่าง ซึ่งขณะนี้งานได้คืบหน้าไปได้ด้วยดี ซึ่งการทำงานฐานล่างครั้งนี้ใช้เหล็กเส้นไปแล้วรวมกว่า 1 ล้านกิโลกรัม ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการเทคอนกรีตและทำส่วนบนที่เป็นประตูระบายน้ำของอาคารบังคับน้ำหรือ ปตร.วังจิก ดังกล่าว สำหรับความคืบหน้าของงานขณะนี้ลุล่วงไปแล้ว 42.22% จึงมั่นใจว่างานจะสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ส่วนข้อซักถามที่ว่าสถานการณ์โควิด 19  เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่  ตอบได้ว่าขณะนี้โควิด 19 ไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า  แผนและนโยบายของกรมชลประทานที่จะสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม  หรือ ประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆแบบขั้นบันไดเพื่อกักเก็บน้ำให้เกษตรกรประกอบด้วย   1.ปตร.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก   2.ปตร.ท่าแห ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม  จ.พิจิตร   3.ปตร.หรือฝายไฮดรอลิคพับได้ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร   4. ปตร.บ้านวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร  5.ปตร.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร  6.ฝายคอนกรีตหรือฝายพญาวัง  อ.โพทะเล จ.พิจิตร 7. ฝายคอนกรีตหรือฝายบางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งทั้ง 7 โครงการนี้กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งถ้าเสร็จสมบูรณ์เกษตกรพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมของจังหวัดพิจิตรพื้นที่การเกษตรกว่า 2 แสนไร่  ก็จะได้รับประโยชน์มีน้ำเพื่อการทำการเกษตร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมของจังหวัดพิจิตรได้อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว สิทธิพจน์  พิจิตร  

ขับเคลื่อนโดย Blogger.