วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ นำโดย นายปัญญา บำรุงวัด นายมานพ วงศ์ษา ส.อบจ.ปราจีนบุรี ส.อบต. บ้านพระ ได้จัดแจกแมส และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในส่วนของตำบลบ้านพระ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้พบการระบาดระลอกใหม่ และเริ่มมีการกระจายเข้ามาในพื้นที่หลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี อบต.บ้านพระจึงเห็นความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงให้กับประชาชน จึงเดจัดทำโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ขึ้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชน จึงได้สนับสนุนหน้ากากอนามัย และเจลแอกอฮอล์ให้กับประชาชนในตำบลบ้านพระทั้ง 19 หมู่ จำนวน 4,843 ครัวเรือน ได้มีเอาไว้ป้องกันคนในครอบครัวและตนเอง
ภาพ/ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.