ระยอง - เข้มตั้งสายตรวจสกัดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)


อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนำร่องตั้งชุดสายตรวจร่วมสกัดกั้นป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสเน้นตรวจสอบแค้มที่พักแรงงานต่างด้าวควบคุมจำกัดพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจคัดกรองวันเว้นวัน
 

        นายวัลลภ คีรีแลง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  กล่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดระยองโดยมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากจนต้องมีการใช้มาตรการขั้นสูงสุดควบคุมพื้นที่ ซึ่งตามรายงานพบว่าการแพร่ระบาดเกิดขึ้นกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่ จังหวัดระยองได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยกองงานสาธารณะสุขอำเภอนิคมพัฒนาร่วมกับงานปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลพนานิคม จัดตั้งชุดสายตรวจออกทำงาน วันนี้ที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา ซึ่งตรวจพบเจอว่ามีแค้มที่พักแรงงานต่างด้าวอยู่สองแห่งโดยทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านวังปลา ตำบลพนานิคม เขตติดต่ออำเภอปลวกแดง พบว่ามีแรงงานต่างด้าวพักอยู่ด้วยกันประมาณ 100 คน การทำงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจร่วมคือเฝ้าระวังไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ จัดชุดเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขตรวจวัดไข้ ทางอำเภอสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคแต่ถ้าหากจำเป็นแรงงานต้องการออกจากแค้มที่พักเพื่อไปหาซื้อเครื่องใช้ อาหาร สิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดรถพาไปเพื่อเป็นการป้องกันทุกวันล้ามซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวด้วยกันแต่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจนเข้าใจง่ายเป็นคนรายงานสถานะการณ์ภายในแค้มที่พักให้เจ้าหน้าที่รับทราบ  นางสาวพจนีย์ พันธุ์เจริญ  กำนันตำบลพนานิคม กล่าวเพิ่มเติมว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ประชุมพร้อมกันและจัดตั้งทีมทำงานขึ้นมา มีตารางการออกปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโดยชุดสายตรวจทุกชุดจะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าชุดสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงาน ทุกชุดทำงานแบบเข้มข้นเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีแรงงานต่างด้าวหนีออกจากแค้มที่พักได้เลย ในส่วนของอาหารและความเป็นอยู่ของแรงงานเป็นไปอย่างราบรื่นทุกคนให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ขอยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าแรงงานพยายามหลบหนีออกจากแค้มที่พักเพราะถูกกดดันอยู่แบบอดอยากมีผู้ติดเชื้อปะปนอยู่ภายในแค้มที่พักตามที่มีการแชร์กันในโลกโชเชี่ยล วันนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากงานสาธารณะสุขอำเภอเข้าตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด


ต้น ข่าวนิคมพัฒนา ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.