อุทัยธานี-ลักลอบขนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์เข้าพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ ด่านคัดกรองโควิด-19 จุดวัดยาง อ.เมืองอุทัยธานี


        วันเสาร์ที่ 16 มกราคม​ 2564​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี เวลา 10.00 น. ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ณ ด่านคัดกรอง โควิด - 19 จุดวัดยาง ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากใด้รับแจ้งว่า ได้จับกุม นาย เลิศ เหลืองประวัติ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 39 / 58 ถนนเสนานิคม 1 หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1  แขวง จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และ นาย กำพล วรรณสวัสดิ์  ที่อยู่ บ้านเลขที่ 301 / 44 ซอย รามคำแหง 68 สุภาพงษ์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้ต้องหา ลักลอบขนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 3 ราย เข้าพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยสำแดงว่า ลักลอบขนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 3 ราย เพื่อทำงานก่อสร้างโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี จึงแจ้งให้ ขยายผลการดำเนินงาน ฝากขังผู้ต้องหาทั้งหมด จำนวน 5 ราย ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุทัยธานี และดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย​ ข้อบังคับ​ แบบแผน​ และ​หนังสือ​สั่ง​กา​รท​ี่กำหนดไว้​ เกี่ยวกับ คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง หากมีผู้ต้องหาอื่น ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือ​งอุทัยธานี​ ให้ฝากขัง ณ สถานีตำรวจภูธรข้างเคียง เพื่อป้องกัน และ​ควบคุม​ กา​รแพร่ระบาด​ของ​โร​คติดเชื้อไ​วรัสโคโรนา​ 2019​หรือ โควิด​ 19​ และสั่งการให้สาธารณสุขอำเภอเมือ​งอุทัยธานี​ อำนวยการตามระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับ แบบแผน​ และ​หนังสือ​สั่ง​กา​รท​ี่กำหนดไว้​ เกี่ยวกับการควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว  สำเนา ทองศรีขับเคลื่อนโดย Blogger.