อุทัยธานี- มุ่งลดทั้งอุบัติเหตุทางถนนและคุมโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย


วันพฤหัส​บดีที่ 31​ ธันวาคม  2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี และ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี และผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินกิจกรรม จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาพัฒนา ติดตามผลการปฏิบัติการป้องกัน​ และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ณ จุดตรวจคุ้มภัย (หลุมเข้า) อำเภอหนองขาหย่าง จุดตรวจปกป้อง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง

        ติดตามผลการปฏิบัติการป้องกัน​ และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แจกหน้ากากอนามัย​ ประชาสั​มพันธ์​เชิญชวน​ให้ประชาชน​สวมใส่หน้ากากอนามัย​ หรือหน้ากากผ้า​ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์​ หรือสบู่​ ณ จุดตรวจคุ้มภัย (หลุมเข้า) อำเภอหนองขาหย่าง และจุดตรวจปกป้อง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง โดยมีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง ร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติ รวมจำนวน 13​ นาย
    
ภาพ/ข่าว  สำเนา ทองศรีขับเคลื่อนโดย Blogger.