จังหวัดยโสธร จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัด จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี


เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 ที่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นาย ชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานเปิดงาน โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.63 - วันที่ 5 ม.ค.64 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ   นาย ประเทือง เพชรโรจน์ รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานว่า ในการจัดงานดังกล่าวได้มีการจำลองเอาแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร มาประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบนิทรรศการ แสง สี เสียง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ ได้เที่ยวชมและทำให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ด้วย

ภาพ/ข่าว  สมศรี อยู่คง-วีรพล บุญเดช


ขับเคลื่อนโดย Blogger.