ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย แผนฉุกเฉินกับชุมชนโดยรอบท่าเรือฯ


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย “แผนฉุกเฉินกับชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง” โดยมี ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้แทนชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 29 ชุมชน และโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 14 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชน รวมถึงโรงเรียนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในกิจกรรม อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการจัดทำแผนฉุกเฉินให้กับชุมชน และโรงเรียน ภายในงาน มีการนำเสนอแผนฉุกเฉิน แผนอพยพ และการซ้อมจัดทำแผนฉุกเฉิน โดยเทศบาลนครแหลมฉบัง และกิจกรรมสัมพันธ์ จาก คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  อีกด้วย


ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.