ที่ปรึกษา​ รมว.กษ.และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์​ เพื่อติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)


ที่ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม (AIC) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม (AIC) จังหวัด​ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรค์ หลังจากนั้นประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ (AIC) ทั้ง 4 จังหวัด​ เวลา 13.00 น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ​ ลงพื้นที่บึงบอระเพ็ด ทะลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อศึกษาและพัฒนาแก้ไขปัญหาบึงตื้นเขิน การขุดลอกและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และโครงการ Fisherman Viltage ในบึง  และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรพทิพย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.