ฝายน้ำล้นกั้นแม่น้ำปิงจังหวัดนครสวรรค์ ถูกน้ำเซาะจนพังกว้างเกือบ 60 เมตร ในขณะที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหวั่นภัยแล้งรุนแรงเพิ่มขึ้น


นายรัฐพล ธุระพันธ์นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยนายวัฒนกร  ผิวผ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ลงพื้นที่ สำรวจ ฝายกั้นแม่น้ำปิง ในพื้นที่ หมู่ที่​ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์   หลังถูกน้ำเซาะจนพังกว้างประมาณ 60 เมตร  ส่งผลให้เหนือฝายระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว จนสันดอนดินโผล่ขึ้นเหนือน้ำหลายจุด  สำหรับบริเวณที่ฝายถูกน้ำกัดเซาะจนพังลงมานั้นเป็นฝายหินทิ้งที่หุ้มด้วยตาข่ายแกเบรียน   ซึ่งเมื่อประมาณ 6 เดือนก่อนตาข่ายแกเบรียนเริ่มฉีกเป็นร่องลึกจากนั้นก็พังลงและกว้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่ฝายชั่วคราวแห่งนี้เป็นจุดสำคัญในการผลักดันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร  เขตตำบลเขาดิน ตำบลหนองกระโดน ตำบลบ้านแก่ง และตำบลวัดไทร เบื้องต้นทำให้ไม่สามารถผันน้ำเข้าไปยังคลองสาขาใช้เพื่อการเกษตรได้  จากการเปิดเผยของนายวัฒนากร  ผิวผ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน​ บอกว่า  นอกจากระดับน้ำที่แห้งลงอย่างรวดเร็วหลังฝายพังจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว  ระบบประปาหมู่บ้านของตำบลดังกล่าวกำลังได้รับความเดือดร้อนตามมาด้วยเนื่องจากน้ำดิบในการผลิตประปาหมู่บ้านเริ่มสูบยากขึ้น  ล่าสุดทาง​ อบต.เขาดิน ได้รายงานเรื่องนี้ไปที่ชลประทานจังหวัดให้เข้ามาแก้ไขแล้ว  และได้รับคำยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมอย่างเร่งด่วนต่อไป

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.