อุทัยธานี-บรรยากาศการเลือกตั้งแต่ละที่ของอำเภอลานสัก เน้นย้ำอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ การป้องกันโควิด-19


วันนี้ 20 ธ.ค.63 เวลา 07.45 น.ผู้สื่อข่าวที่ได้ลงพื้นที่ไปตามาถานที่การเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขต 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สถานที่เลือกตั้งอาคาร เอนกประสงค์ บ้านเพชรน้ำผึ้ง และสถานที่เลือกตั้ง ศาลาประชุมหมู่บ้านวังหน้าศาล หมู่ 11 สถานที่เลือกตั้งที่ 3 เขต 2 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี   และสถานที่การเลือกตั้งที่ 1 เขต 2 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี สถานที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านประดู่ยืน หมู่ 2 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

โดยกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้กำลังใจกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเน้นย้ำอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ การป้องกันโควิด-19  และระมัดระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ขณะที่การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นไปด้วยเรียบร้อย ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ มีการป้องกันตามมาตรการโควิด-19  ทั้งเก้าอี้พักรอ เว้นระยะห่าง และช่องทางพิเศษสำหรับผู้มาใช้สิทธิ ที่มีอุณภูมิสูงกว่า 37.5 องศา โดยทุกหน่วยพร้อมจัดการเลือกตั้งในวันนี้  ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้า หลังเปิดหีบเลือกตั้งเวลา 08.00 น. มีผู้ทยอยไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นระยะ แต่ยังไม่คึกคัก เนื่องจากสามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้ถึงเวลา 17.00 น. นอกจากนี้ ปัจจัยการแข่งขันในพื้นที่  และจำนวนผู้สมัครที่มีไม่มาก อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเลือกตั้งไม่คึกคักเท่าที่ควร   

สำหรับการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 261,125 คน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 38 คน เป็นผู้สมัครนายก อบจ. 1 คน และผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ. 37 คน ใน 24 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 690 หน่วย โดยตั้งเป้ามีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และบัตรเสียน้อยกว่าร้อยละ 2

สำเนา ทองศรี  รายงาน 0613710441 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.