รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ กราบนมัสการหลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.49 น. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรม" ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและพิธีเปิดป้ายอาคารโรนารุณโดม " ได้รับเกียรติจาก พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ เจ้าคณะอำเภอเมือง ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสโดย โดยมีนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายกอบพล แสงสมบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ปัญญา หาแก้ว


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ และนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พ.ต.อ.สนั่น ดงเวหน ผกก.สภ.ตากฟ้า และผอ.วิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผอ.โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ อาคาร " โรนารุณโดม "ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น  3,200,000 บาท และในเวลา 13.30 น. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทิน แก้วพนา และคณะเข้ากราบนมัสการขอพร หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม เกจิชื่อดังแห่งยุคอายุกว่า 99 ปี วัดห้วยด้วน (ธารทหาร) อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจุดคัดกรองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธารทหาร ตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันโรค covid-19 อีกด้วย

ภคพล ครองสิน/รายงาน 087-8544888 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.